. Služby | Valfia  

Služby

Máte konkrétní poptávku nebo "jen" hledáte, jak významně podpořit úspěšnost Vašeho podnikání? Využijte naši úvodní konzultace zdarma.
Ikonka projekty na míru

Projekty na míru

Nabízíme možnosti čerpání různorodých dotací a grantů na Vaše projekty z oblasti životního prostředí a zemědělství. Připravíme Váš projektový záměr, aby splňoval podmínky daného dotačního titulu a byl úspěšný při udělování dotace.

Služby

 1. Analýzy potřeb klienta
 2. Návrh nejvhodnějšího řešení (ekonomické a technické poradenství)
 3. Nalezení vhodné dotace či grantu pro projekt
 4. Zajištění všech nezbytných podkladů (technické podklady, vyjádření dotčených orgánů, projektová dokumentace, atd.)
 5. Přizpůsobení projektu kritériím daného programu
 6. Zpracování projektové žádosti
 7. Management projektu (Vedení projektu v době jeho realizace, komunikace s příslušnými institucemi)
 8. Realizace veřejné zakázky
 9. Závěrečné vyúčtování akce

Doplňkové služby

 • Management udržitelnosti projektu, pro projekty, kterým již byla přidělena dotace (poradenství v době udržitelnosti projektu, zpracování monitorovacích zpráv)
 • Projektová dokumentace pro územní řízení či stavební povolení
 • Kompletní inženýring
 • Analýza produkčního potencionálu
 • Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
 • Analýza přínosů a náklady (Cost Benefit Analysis)
 • Podnikatelský plán (Business Plan)
 • Rozpočet projektu, finanční plán
 • Finanční a ekonomická analýza (Financial a Economic Analysis)
 • Časový harmonogram
 • Logický rámce projektu (LogFrame)
Ikonka dotace pro kompostování

Dotace
pro kompostování

Pro obce, zemědělce, podnikatele >


Pro začínající kompostáře >85 percent 90% Nabízíme možnost získání 90%
dotace v režimu de minimis na:60 percent 60% Nabízíme možnost získání 60%
dotace v operačním programu venkova


Ikonka dotace pro kompostování

Dotace a granty
na další záměry<

Ceník

Ikonka dotace pro kompostování

Zdarma

Analýza potřeb zákazníka a návrh dotačního titulu, ze kterého můžete financovat Váš konkrétní záměr včetně podmínek, za kterých můžete dotaci čerpat.

Ikonka dotace pro kompostování

Pro hrubou představu

Cena projektové dokumentace, pro žádost o dotaci, se pohybuje v řádu 1 – 5 % výše rozpočtu projektu, v závislosti na náročnosti zpracování. V některých případech je však možné tuto částku financovat přímo z vlastní dotace, pokud je projekt úspěšný.

V individuálních případech účtujeme 500,- Kč/hodinu.

Ikonka dotace pro kompostování

Další služby

Administrace a realizace veřejných zakázek: od 23 500,- Kč podle rozsahu veřejné zakázky + DPH v aktuální výši. Náklady na výběrové řízení v některých případech pokrývá přidělená dotace.

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Volejte na tel +420 777 081 578, nebo pište na valentovazavinacvalfia.cz.

© 2014 Valfia. Všechna práva vyhrazena.