. Reference | Valfia  

Referenční projekty

Popisy projektu, rozpočty a výše dosažené dotace.
Inspirujte se, rádi pomůžeme i vám!

kuk

logo_1_ekob logo_2  logo_3_arboristika

logo_4_sec      TS Bruntal logologo ZDV Frystak      logo Agrofarma Tynec     Screen Shot 2015-04-28 at 13.40.13  logo Obec Slapy   logo Pececke sluzby

kuk
Název projektu

Svoz bioodpadu společností M.F. Svobodné Dvory

Žadatel:

M.F. Svobodné Dvory, s.r.o.

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudovat systém uceleného sběru a svozu bioodpadů v 8 obcích okresu Hradec Králové na plánované centrální zařízení kompostárna Svobodné Dvory v centru zájmového území nebo alternativně na kompostárnu Letiště Hradec Králové.
Navrhovaný systém svozu bioodpadů bude svážet především tříděný biologicky rozložitelný odpad z obcí (katalogové číslo 20 02 01).

V rámci projektu se budou pořizovat: VOK o objemu 14 m³, VOK o objemu 20 m³, svozový vůz s nástavbou a přívěs.

Rozpočet:

6 534 000 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%


Název projektu

Kompostárna Svobodné Dvory

Žadatel:

RDS, s.r.o.

Popis projektu:  

Plánem zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárny Svobodné Dvory, okres Hradec Králové,  Královéhradecký kraj, je zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad z 8 zapojených obcí. Navrhovaná kompostárna Svobodné Dvory navazuje na již existující svozový a sběrný systém v zájmovém území.
Projekt počítá s vybudováním centrálního zařízení s kapacitou 1 300 t BRKO/rok, které pokryje dostatečně zpracování bioodpadů v zájmovém území.

V rámci projektu se bude pořizovat traktor, fréza k překopávání kompostu a monitorovací technika.

Rozpočet:

6 564 250 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%


Název projektu

Svoz bioodpadu ve městě Litoměřice

Žadatel:

Ing. Petr Skřivánek

Popis projektu:

Projekt počítá se zavedením uceleného systému sběru, svozu a zpracování bioodpadů z údržby veřejné zeleně, zahrad občanů a rostlinných zbytků z domácností z města Litoměřice.  Následně po pořízení svozové techniky a VOK bude firma svážet 300 tun BRO ročně, což je část potenciální kapacity produkce BRO v městě Litoměřice.

V rámci projektu se budou pořizovat: VOK 8 m³ s prostorem pro hydraulickou ruku, hydraulická ruka, VOK 9,5 m³, VOK 15 m³, VOK 28 m³ a svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK.

Rozpočet:

6 169 185 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%


Název projektu

Likvidace biologického komunálního odpadu

Žadatel:

Montážně obchodní firma, s.r.o.

Popis projektu:  

Plánem projektu Likvidace biologického komunálního odpadu je vybudování kompostárny v Pojedech v katastru místní části obce Pojedy, okres Nymburk, Středočeský kraj, je zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad ze 7 zapojených obcí.  Kompostárna bude mít kapacitu 1400 t/rok.

V rámci projektu se bude pořizovat překopávač kompostu, manipulátor, traktor, nosič kontejnerů a kontejnery.

Rozpočet:

6 593 290 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

 


Název projektu

Kompostárna Znětínek

Žadatel:

Ing. Zdeněk Novotný

Popis projektu:

Plánem projektu „Kompostárna Znětínek“ je vybudovat centrální kompostárnu o kapacitě 300 t  v okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina a zpracovávat v ní především tříděný biologicky rozložitelný odpad ze 6 spádových obcí s doplněním bioodpadu z vlastní zemědělské výroby.

V rámci projektu se plánuje pořídit manipulátor s lopatou a přidržovací lopatou,  traktorový nosič kontejnerů, kontejnery a monitorovací technika.

Rozpočet:

3 853 850 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

 


Název projektu

Kompostárna Strašnov

Žadatel:

Vladimír Horák

Popis projektu:

Plánem projektu „Kompostárna Strašnov“ je vybudovat kompostárnu o kapacitě 150 t  v okr. Mladá Boleslav, Středočeský kraj a zpracovávat v ní především tříděný biologicky rozložitelný odpad ze spádových obcí s doplněním bioodpadu z vlastní zemědělské výroby.

V rámci projektu se plánuje pořídit bubnový prosévač kompostu, rozmetadlo a monitorovací technika – zapichovací teploměr.

Rozpočet:

4 495 150 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

 


Název projektu

Kompostárna Suchodol a systém svozu bioodpadů

Žadatel:

ZD Suchodol

Popis projektu:

Projekt řeší vybudování souboru dvou malých zařízení (kompostáren) v katastru obce Suchodol, okres Příbram, Středočeský kraj. Celková kapacita je navržena  2 x 150 t  (celkem 300 t) zpracovaného bioodpadu za rok. Plánem zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárny Suchodol  je zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad z pěti zapojených obcí a postupně zavést v regionu komplexní systém třídění, sběru a zpracování bioodpadu.

V rámci projektu se budou pořizovat tyto stroje: manipulátor, kontejnery a monitorovací technika.

Rozpočet:

3 206 500 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.zdsuchodol.cz

 


Název projektu

Sběr biologicky rozložitelného odpadu a komunitní kompostárna Slapy

Žadatel:

Obec Slapy nad Vltavou

Popis projektu:

Plánem zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárny Slapy v katastru obce Slapy, okres Praha-Západ,  Středočeský kraj, je zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad z údržby veřejné zeleně a zahrad občanů obce Slapy. V současné době není svoz bioodpadů v zájmovém území dosud zaveden, proto obec navrhuje
vybudovat komunitní kompostárnu o dostatečné kapacitě – 200 t/rok.
Navrhovaná kompostárna Slapy bude řešit i systém svozu nevyužitých bioodpadů tak, aby byl vytvořen komplexní systém svozu a zpracování bioodpadů. Svoz bioodpadu bude zajišťovat žadatel projektu, obec Slapy, která bude rovněž zajišťovat
jeho zpracování na kompost.
V rámci projektu obec plánuje pořídit traktor s čelním nakladačem, drtič dřevního odpadu, monitorovací techniku, traktorový nosič kontejnerů a 3 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 10 m³.

Rozpočet:

1 957 780 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.slapynadvltavou.cz


Název projektu

Kompostárna Trnávka

Žadatel:

Matěj agro, s.r.o.

Popis projektu:

Plánem zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárny Trnávka v katastru obce Trnávka, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, je zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad ze dvou okolních obcí – Trnávky a Kateřinic – s doplněním bioodpadu z vlastní zemědělské činnosti.

Zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárna – je navržena jako technologie kompostování na volné ploše do vaků o kapacitě 150 t/rok. Pomocí mobilní kompostárny poháněné traktorem bude zajištěna příprava surovin do kompostovacího procesu, a to kvalitním nadrcením a homogenizací, což je nezbytnou součástí kvalitního kompostovacího procesu. Suroviny budou čelním nakladačem ukládány do vaků z LDPE plastu o rozměrech: průměr 1,5 m, délka 60 m. Vaky se plní postupně, v závislosti na návozu vstupního materiálu na kompostárnu. Z důvodu zajištění potřebné aerace je při zakládání surovin do vaku souběžně vkládána PE-hadice zajišťující rovnoměrný přívod vzduchu do celého profilu vaku podle výsledků kontinuálního monitorování teploty, takže není potřeba vznikající kompost překopávat.

V rámci projektu se budou pořizovat tyto stroje: mobilní kompostárna, traktor s čelním nakladačem a monitorovací technika.

Rozpočet:

4 876 300 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

 

 


Název projektu

Kompostárna Kotlasy

Žadatel:

MVDr. Pavel Pokorný

Popis projektu:

Projekt počítá s vybudováním malého zařízení v katastru obce Kotlasy, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, o celkové kapacitě 150 t/za rok. Kompostárna bude zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad z obcí Kotlasy a Kadolec, kde zatím není zaveden žádný systém odděleného sběru.

V rámci projektu se budou kupovat tyto stroje: nakladač s lopatou, čelní překopávač kompostu agregovaný na nakladač a monitorovací technika.

Rozpočet:

1 815 000 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

 

 


Název projektu

Svoz bioodpadů Matěj

Žadatel:

Jiří Matěj

Popis projektu:  

Plánem systému sběru a svozu bioodpadů v obcích Trnávka a Kateřinice, okres Nový Jičín, je svážet především tříděný biologicky rozložitelný odpad (BRO) z těchto dvou obcí na kompostárnu Trnávka, kde budou zpracovány na kvalitní hnojivo – kompost, a tím podpořit obnovitelný systém návratu organických živin do půdy.

V rámci projektu se plánuje koupit manipulátor, traktorový nosič kontejnerů a velkoobjemový kontejner (VOK) o objemu 14 m³.

Rozpočet:  

3 496 900 Kč vč. DPH

Výše dotace:   

90%

 

 

 


Název projektu

Kompostárna ZD Nečín

Žadatel:

ZD Nečín

Popis projektu:

Plánem projektu  je vybudovat centrální kompostárnu v katastru obce Drhovy, okr. Příbram, Středočeský kraj.  Kompostárna má navrženou kapacitu 280 t/rok a bude zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad z 9 spolupracujících obcí v okruhu 11 km s doplněním bioodpadu z vlastní zemědělské výroby.
Záměrem ZD Nečín je podpořit a zdokonalit systém třídění, sběru a zpracování bioodpadu v regionu.

V rámci projektu se plánuje pořídit traktor a tažený překopávač kompostu, Monitorovací technika – zapichovací teploměr, štěpkovač nesený a kompostovací textilie.

Rozpočet:

2 496 910 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

 

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.zdnecin.cz


Název projektu

Oddělený sběr bioodpadu v Pečkách a okolních obcích

Žadatel:

Pečecké služby, s.r.o.

Popis projektu:

Projekt řeší  rozšíření sběru a svozu bioodpadů v pěti obcích (Pečky a okolní obce), v okresech Kolín a Nymburk, Středočeský kraj, na kompostárny Hořátev a Radim.  Dosud se svážel bioodpad pouze z města Pečky, ale subdodavatelsky, proto z ekonomických důvodů chce dát město přednost svážení vlastní firmou – Pečeckými službami s.r.o.  V okolních obcích se svážel biologicky rozložitelná materiál pouze občasně, a to z údržby veřejné zeleně.

V rámci projektu se plánuje koupit svozový vůz s nástavbou a velkoobjemový kontejner (VOK) o objemu 6 m³.

Rozpočet:

2 524 060 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

Reference:

30. 4. 2015,  Adriána Borovičková, jednatelka firmy Pečecké služby s.r.o.

„Vzhledem k tomu, že současná administrace  dotací je práce  na plný úvazek . Znalost,  základní zdroj úspěšnosti.

Děkuji za vědomosti, aktuální informace a zpracování maxima podkladů za mne jako žadatele.”

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.pececkesluzby.cz


Název projektu

Kompostárna Fryšták

Žadatel:

ZDV Fryšták

Popis projektu:

Plánem projektu „Kompostárna Fryšták“ (Zlínský kraj) je vybudovat centrální kompostárnu o kapacitě 790 t pro 3 spolupracující obce v okruhu 6 km (Fryšták, Lukov a Lukoveček) a zpracovávat v ní především tříděný biologicky rozložitelný odpad z níže uvedených obcí s doplněním bioodpadu z vlastní zemědělské výroby. Záměrem společnosti je podpořit a zdokonalit systém třídění, sběru a zpracování bioodpadu v regionu. Sběr a svoz v zájmovém území bude zajišťovat sám žadatel ZDV Fryšták nebo obce vlastním svozem. Provoz kompostárny bude zajištěn rovněž žadatelem.

V rámci projektu se budou pořizovat tyto stroje: nakladač s lopatou, drtící a míchací vůz, překopávač kompostu agregovaný na nakladač a monitorovací technika.

Rozpočet:

6 594 500 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.zdv.cz


Název projektu

Zavedení efektivního sběru bioodpadu z veřejné zeleně v Bruntále

Žadatel:

TS Bruntál

Popis projektu:

Plánem systému sběru a svozu bioodpadů ve městě Bruntále, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, je doplnit chybějící kapacitu svozu bioodpadu města Bruntál a svážet jej na kompostárnu Moravskoslezský Kočov, která je 5 km od města.

V rámci projektu se řeší doplnění současného nedostatečného stavu o svozové vozidlo s nosičem kontejnerů a 10 ks velkoobjemových kontejnerů, které budou určeny především pro sběr bioodpadů z údržby veřejné zeleně a sportovišť města.

Rozpočet:

1 817 420 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.tsbruntal.com


Název projektu

Kompostárna Jedlová

Žadatel:

Obec Jedlová u Poličky

Popis projektu:

Plánem zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárny Jedlová v katastru obce Jedlová, okres Svitavy, Pardubický kraj je zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad z obce Jedlová. V současné době není svoz bioodpadů v zájmovém území dosud zaveden, proto se plánuje výstavba malého zařízení o kapacitě 150 t/rok, které pokryje dostatečně zpracování bioodpadů v zájmovém území. Žadatel rovněž plánuje kompostování odpadů ze školní jídelny (biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven) v kuchyňském kompostéru s kapacitou 1 t/rok.

Projekt bude řešit i systém svozu nevyužitých bioodpadů tak, aby byl vytvořen
komplexní systém svozu a zpracování bioodpadů, který zajistí samotná obec.

V rámci projektu se bude pořizovat traktorový návěs s nosičem kontejnerů, kontejnery, štěpkovač dřevního odpadu, bubnový třídič, smykový nakladač, kuchyňský kompostér a monitorovací technika.

Rozpočet:

3 763 584 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.jedlova.com


Název projektu

Kompostárna Jinošov

Žadatel:

HP Green, s.r.o.

Popis projektu:

Plánem zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárny Jinošov v katastru obce Jinošov, okres Třebíč, Kraj Vysočina je zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad ze 6 zapojených obcí. Navrhovaná kompostárna Jinošov o celkové kapacitě 150 t/rok bude řešit i systém svozu nevyužitých bioodpadů tak, aby byl vytvořen komplexní systém svozu a zpracování bioodpadů.

V rámci projektu se plánuje pořídit kolový nakladač s adaptéry, drtič dřevního odpadu, nákladní automobil-nosič kontejnerů a velkoobjemové kontejnery, monitorovací technika.


Rozpočet:

5 642 421 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%


Název projektu

Zavedení svozu BIO v bezprostřední blízkosti zpracovatelského zařízení, nabídnutí efektivní a ekonomicky vstřícné likvidace pro obce

Žadatel:

Aleš Bulíček

Popis projektu:

Plánem projektu je zavést systém svozu bioodpadu v 10 obcích dvou sousedících okresů, Kolín a Nymburk, kde není zatím ještě nijak řešen, a svážet především tříděný biologicky rozložitelný odpad z těchto obcí na kompostárnu Hořátev a Radim v nedalekém okolí, případně odpady z kuchyní a stravoven, odpady z rostlinných pletiv, kaly z čištění odpadních vod aj.,  na kompostárnu v Hořátvi, která tyto bioodpady zpracovává.

Z dotace se bude pořizovat svozový vůz s nástavbou pro svoz velkoobjemových kontejnerů (VOK), aktivní VOK o objemu 20 m³, VOK o objemu 20 m³ a nádoby na bioodpad.

Rozpočet:

4 664 550 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%


Název projektu

Malé zařízení Agrofarma Týnec

Žadatel:

Agrofarma Týnec

Popis projektu:

Projekt řeší vybudování kompostárny  na zpracování bioodpadu s názvem Malé zařízení Agrofarma Týnec v katastru obce Týnec u Dobrovice, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, která budou zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad ze zapojených obcí Dobrovice a Vinařice.

Kompostárna Malé zařízení Agrofarma Týnec s.r.o. o celkové kapacitě 300 t/rok je navržená jako 2 samostatná malá zařízení o kapacitě 2x 150 t/rok a navazuje na již existující svozový a sběrný systém v obcích Dobrovice a Vinařice a jejím plánem je tento systém rozšířit a zkvalitnit.

Z dotace se bude pořizovat traktor a tažený překopávač kompostu s mechanickým pohonem od traktoru.

Rozpočet:

3 811 500 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.agrofarmatynec.cz


Název projektu

Kompostárna Hořepnicko

 

Žadatel:

Agrodam Hořepník, s.r.o.

Popis projektu:

Plánem projektu je vybudovat systém 6 malých zařízení o kapacitě 6 x
150 t zpracovávaného bioodpadu za rok, tj. celkové kapacitě 900 t/rok. Zařízení bude zpracovávat především tříděný biologicky rozložitelný odpad (BRO) ze čtyř zapojených obcí – Hořepníku, Rovné u Hořepníku, Arneštovic a Bořetic, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina.

V rámci projektu se budou pořizovat tyto stroje: nakladač s lopatou, drtící a míchací lopata agregovaná na nakladač, drtič – štěpkovač a monitorovací technika


Rozpočet:

6 431 150 Kč vč. DPH

Výše dotace:

90%

Reference:

28. 4. 2015,  ing. Libor Dalík, agronom Agrodamu Hořepník, s.r.o.

„Spolupráce s Vaší firmou byla velmi kladná a všechny informace, které jsme od Vaší firmy obdrželi, byly srozumitelné a ke prospěchu k 64.výzvě.

Naše spolupráce bude doufám v tomto duchu pokračovat i nadále.“

Odkaz na žadatele o dotaci:

www.agrodam.cz

 


Název projektu

Kompostárna Nová Ves pod Pleší

Žadatel:

Pavel Pleiner, soukromě hospodařící zemědělec, Středočeský kraj

Popis projektu:

Projekt řeší zavedení komplexního systému zpracování bioodpadů – vybudování centrální kompostárny v katastru obce Nová Ves pod Pleší v okrese Příbram s kapacitou 940 t/rok a zavedení systému svozu bioodpadů. Cílem projektu je začít zpracovávat  tříděný biologicky rozložitelný odpad z pěti zapojených obcí (Nová Ves pod Pleší, Dobříš, Stará Huť, Čím a Malá Hraštice) s doplněním bioodpadu z vlastní zemědělské činnosti.

V rámci projektu se budou pořizovat: velkoobjemové kontejnery, nosič kontejnerů, překopávač kompostu, manipulátor, traktor, vlhkoměr+teploměr.

Rozpočet:

6 479 550 vč. DPH

Výše dotace:

90%

Reference:

Pavel Pleiner, soukromě hospodařící zemědělec, Středočeský kraj

„Žádost připravená paní Fialovou je moc hezky napsaná a nemám k tomu žádné výhrady. Zároveň musím ocenit její dokonalou práci.“

 

 


Název projektu

Kompostárna bio odpadu Broumovsko

Žadatel:

Ekobroumovsko, s.r.o.

Popis projektu:

Projekt řeší úpravu bývalého zemědělského družstva  nacházejícího se v obci Křinice.  Záměrem je přizpůsobit prostory vytipovaného objektu kompostování a nakoupit potřebnou techniku pro zahájení kompostování.  Celková kapacita kompostárny je: 1450 t/rok.

Rozpočet:

5 701 318 Kč + DPH

Výše dotace:

90%

Reference:

14. 1. 2015, Bc. Petr Potocký

„S paní Valentovou jsem spolupracoval celkem na 3 projektech a to se 100% úspěšností. Vážím si především individuelního přístupu, velmi dobré komunikace v průběhu projektů a vynikající spolupráce mezi paní Valentovou a úředníky OPŽP a MŽP.“

Odkaz na příjemce dotace:

www.ekobroumovsko.cz


Název projektu

Systém sběru bioodpadu na Broumovsku

Žadatel:
Okrasné zahrady Arboristika s. r. o.

Tento projekt řešila ZERA o.s. v době, kdy byla ing. Lucie Valentová, Ph.D. projektovým manažerem.

Reference:
14. 1. 2015, Bc. Petr Potocký
„S paní Valentovou jsem spolupracoval celkem na 3 projektech a to se 100% úspěšností. Vážím si především individuálního přístupu, velmi dobré komunikace v průběhu projektů a vynikající spolupráce mezi paní Valentovou a úředníky OPŽP a MŽP.“

Odkaz na příjemce dotace:
http://www.arboristika.com/


Název projektu

Systém sběru bioodpadu v Seči

Žadatel:
Město Seč

Tento projekt řešila ZERA o.s. v době, kdy byla ing. Lucie Valentová, Ph.D. projektovým manažerem.

Reference:
2. 12. 2014, Ing. Milan Cipryán, vedoucí MěÚ – VHČ Seč
„Děkujeme za úspěšné vyřízení dotace. Bezvadná spolupráce na vysoké úrovni a velice dobrá komunikace při vyřizování potřebných dokumentů  s ing. Lucií Valentovou, Ph.D. “

Odkaz na příjemce dotace:
http://www.mestosec.cz


Název projektu

Kompostárna Velké Poříčí

Žadatel:
Filip Šofr

Tento projekt řešila ZERA o.s. v době, kdy byla ing. Lucie Valentová, Ph.D. projektovým manažerem.

Reference:
14. 1. 2015, Bc. Petr Potocký
„S paní Valentovou jsem spolupracoval celkem na 3 projektech a to se 100% úspěšností. Vážím si především individuálního přístupu, velmi dobré komunikace v průběhu projektů a vynikající spolupráce mezi paní Valentovou a úředníky OPŽP a MŽP.“


Nenechte si ujít žádnou zajímavou nabídku!

Stačí vyplnit Váš e-mail a jméno a o aktuálních nabídkách Vás budeme informovat.

Dotace na míru pro každého
Chci dostávat nabídky DOTACÍ
X

Přihlášení k odběru Newslettru DOTACE pro oba operační programy

Vaše jméno*:

Telefon:

Váš email*:

  

Kontrolní otázka: 3+2=? 

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Volejte na tel +420 777 081 578, nebo pište na valentovazavinacvalfia.cz.

© 2014 Valfia. Všechna práva vyhrazena.