. Program rozvoje venkova (PRV) – Dotace pro lesní hospodářství | Valfia  

Aktuality

Program rozvoje venkova (PRV) – Dotace pro lesní hospodářství

– pro 8. kolo došlo k administrativnímu zjednodušení z hlediska zadávání zakázek, kdy budou uzavřené výzvy nahrazeny cenovým marketingem

– příjem žádostí pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 (8:00) do 29. října 2019 (18:00)

– žadatelé: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky

– výše dotace: 100 % způsobilých výdajů

 

Výzvy otevřené v 8. kole PRV:

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

– projekty malého charakteru na retenci vody

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

jedná se o obnovu lesních porostů po abiotických, především po větrných, kalamitách

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

– odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

– navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

– výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky, značení, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť apod.

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

– podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin

 

Nenechte si ujít žádnou zajímavou nabídku!

Stačí vyplnit Váš e-mail a jméno a o aktuálních nabídkách Vás budeme informovat.

92% úspěšnost
získání dotace
Chci dostávat nabídky DOTACÍ
X

Přihlášení k odběru Newslettru DOTACE pro oba operační programy

Vaše jméno*:

Telefon:

Váš email*:

  

Kontrolní otázka: 1+1=? 

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Volejte na tel +420 777 081 578, nebo pište na valentovazavinacvalfia.cz.

© 2014 Valfia. Všechna práva vyhrazena.