. Dotace a granty na další záměry | Valfia  

Služby

Máte konkrétní poptávku nebo "jen" hledáte, jak významně podpořit úspěšnost Vašeho podnikání? Využijte naši úvodní konzultace zdarma.
Ikonka dotace pro kompostování

Dotace a granty
na další záměry

Pro zemědělce

green arrow

Operační program Rozvoj venkova

Operační program Rozvoj venkova (OPRV) pro období 2014-2020 je zaměřen na udržitelný rozvoj v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, jakož i na rozvoj venkova jako takového. Jeho priority zahrnují průřezově oblast přenosu znalostí a inovací, účelného a účinného hospodaření s přírodními zdroji a opatření vůči změnám klimatu.

V rámci OPRV nabízíme zpracování, kompletní administraci včetně veřejných zakázek a management dotací v těchto oblastech:

  • Investice do hmotného majetku (dotace na stroje a zařízení pro zemědělství, lesnictví a zpracování zemědělských produktů)
  • Rozvoj zemědělských podniků – podpora diverzifikace zemědělských činností, podpora začínajících mladých zemědělců
  • Systémy pro dobré životní podmínky zvířat
  • Podpora podnikání v režimu Ekologické zemědělství
  • Agroenvironmentálně-klimatická opatření pro nakládání s hnojivy a pesticidy a podporu ukládání uhlíku v zemědělství a lesnictví
  • Podpora místních akčních skupin – iniciativa LEADER

Pro obce

green arrow

– Podpora místních akčních skupin – iniciativa LEADER

Pro výzkumné a vzdělávací instituce

green arrow

Podpora vědy a výzkumu

Nabízíme podporu zpracování grantových přihlášek v rozličných programech podpory vědy, výzkumu a mobility výzkumných a pedagogických pracovníků v ČR a spolupracujících státech. Podpora zahrnuje:

  •  konzultaci projektového záměru vzhledem k vybranému grantovému schématu
  •  korekce a návrh doprovodných textů (motivační faktory, naplnění cílů programu, uplatnění výsledků programu, analýza trhu, problematika duševního vlastnictví výsledků, způsob spolupráce, logický rámec projektu, atd.)
  •  konzultace rozpočtů
  •  administrativní podpora grantové přihlášky (přílohy, formuláře…)

Uvedené služby jsou nabízeny na základě několikaleté zkušenosti s uvedenými dotačními programy a řadou úspěšně podpořených grantových žádostí.

Program MŠMT Kontakt II

Podpora bilaterální spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu zejména se státy mimo EU (v současnosti USA, Japonsko, Izrael, Indie, Korea, Rusko, Čína). Granty jsou udělovány na základě podání žádostí v době otevření výzvy, a to jednou ročně. Momentálně se očekává otevření výzvy během ledna 2015. Dotace pokrývá náklady na mzdy, cestovné, spotřební materiál a režie.

Program MŠMT Mobility

Podpora mobility studentů a výzkumných pracovníků v rámci bilaterálních grantů s vybranými zeměmi (v současnosti Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Slovinsko) Granty jsou udělovány na základě podání žádostí v době otevření výzvy, a to jednou ročně; v období březen – červenec. Dotace pokrývá cestovní a pobytové náklady výměnných a výukových pobytů, spotřební náklady jsou hrazeny přijímající zemí.

Norské fondy a fondy EHP

Program „Spolupráce škol a stipendia” v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Do programu se mohou zapojit jednotlivci (studenti, akademičtí a pedagogičtí pracovníci ve formě individuálních stipendií) a vzdělávací instituce.

Program Aktion

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě na úrovni veřejných vysokých škol. Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.). Dotace pokrývá cestovní a pobytové náklady, účast na letních školách, krátkých výzkumných programech apod., spotřební náklady jsou hrazeny přijímající zemí.

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

V roce 2015 bude vyhlášena poslední výzva pro podávání návrhů v Programu zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018 „KUS“. Program je určen pro výzkumné instituce a firmy podnikající v oblasti zemědělství. Je možno žádat o výši dotace až 90%, a to na mzdy, cestovné, spotřební materiál a režie. Pro individuální řešitele i projekty spolupráce.

Granty Technologické agentury ČR (TAČR)

Podpora programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Jednotlivé programy (Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon, Omega) jsou zaměřeny na různá odvětví vědy a výzkumu, a různé příjemce podpory. Program je obecně určen pro firmy, výzkumné instituce nebo jejich společné projekty. Výše dotace cca 65% nákladů (v závislosti na konkrétním programu).

Nenechte si ujít žádnou zajímavou nabídku!

Stačí vyplnit Váš e-mail a jméno a o aktuálních nabídkách Vás budeme informovat.

92% úspěšnost
získání dotace
Chci dostávat nabídky DOTACÍ na další záměry
X

Přihlášení k odběru informací o dotacích na další záměry

Vaše jméno*:

Telefon:

Váš email*:

Doplňující informace:

  

Kontrolní otázka: 1+1=? 

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Volejte na tel +420 777 081 578, nebo pište na valentovazavinacvalfia.cz.

© 2014 Valfia. Všechna práva vyhrazena.